Bestem selv

Giverdel av dine
tippekroner er på 7 %

Frå Norsk Tipping vart etablert har heile overskuddet gått til samfunnsnyttige tiltak. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheit til være med å velje kva noko av overskuddet skal gå til. Du kan no velgje kva for lag eller foreining som skal få inntil sju prosent av din spelarinnsats. Det vil seie at om du spelar Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottakar, t.d Florø Hornmusikk ;-)

Ikkje minst; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikkje verte redusert! Di støtte har meiner mykje for oss - du gir i frå deg det same, ikkje ei krone meir - sei til kommisjonæren at du vil at di støtte skal gå til eit av landets eldste og mest tradisjonsrike korps, Florø Hornmusikk fra 1889. For deg er det gratis - for oss er det ei sårt naudsynt hjelp!

Ikkje la din sjølvrådepott gå rett i den store gryta, diriger dei 7 prosentane til ei verdig sak som passar for deg!

Vil du støtte Hornmusikken? Ein viktig del av fokuset til korpset går på å skaffe midlar til drifta. Vi får tidvis pengegåver frå ulike hald. Så kjem overskot frå spelejobbar, musikk-kafe, konsertar og frivillig innsats. Særleg stas er det med dei som veljar å vere støttemedlem. Ein skare med lojale sponsorar tingar plass i det årlege Hornmusikkheftet, det har vore særs viktig for at korpset er i vekst. Nesten alltid er der nokre kjende og kjære blant publikum, såkalla gjengangarar. Tusen takk alle saman, det er publikum vi spelar for!


- Styret i Florø Hornmusikk takker for alle gåver og støtte -
Grasrot

FLORØ HORNMUSIKK
POSTBOKS 372
6902 FLORØ
Vi vil sende ei takk til kulturskulen i kommunen for godt samarbeid viktig støtte med lærerkrefter og ressurser, vår viktigste støttespelar!

FLORØ HORNMUSIKK

POSTBOKS 372

6902 FLORØ