Florø
Hornmusikk

Hornmusikken dør aldri, hent frem de gode minnene og spill i et levende korps!

Bli inspirert
Kom spill med
oss i dag

Fremhev vennskap og forståelse gjennom utvikling av ferdigheter, modning av ditt musikalske talent, gjennom kulturell og spirituell aktivitet, bli musikant ;-)
musikalske ideer og kreative tanker på tvers av alder og kjønn
ressurser finnes overalt du er villig til å lete etter dem

Vi ser på musikk som felleseie

Har du lyst til å spille i et voksenkorps? Vi er glade i hobbyen vår og vi synest vi skal ha det best mulig den tiden vi er sammen. Styret vårt jobber for at alle som er med skal kunne utvikle seg og få økt kunnskap om musikk, samt å være et trygt sted for unge og voksene!

Tradisjon med hornmusikk

Byen og naturen er viktig for oss i Florø Hornmusikk. Når vi spiller så håper vi at de som hører på blir inspirert, kanskje vil noen toner og stemninger i musikken hjelpe oss til å tenke på hverandre. Gi rom for medfølelse og vise hensyn til mennesker og natur!

Kunsten og talenter vil alltid bli fremhevet

Du kan ta et bilde av naturen og det i seg selv blir et lite kunstverk. De med talent for å formidle musikk kan skaper bilder og tanker i oss som vi gjenkjenner som kunst. Den begavede lytter kan denne kunsten og kommer gjerne tilbake når vi spiller for publikum