grasrot

Vil du støtte Hornmusikken?

Ein viktig del av fokuset til korpset går på å skaffe midlar til drifta. Vi får tidvis pengegåver frå ulike hald. Så kjem overskot frå spelejobbar, musikk-kafe, konsertar og frivillig innsats. Betra økonomi den seinare tida har gjeve oss rom til å satse på nykjøp av instrumenter og lærarkrefter. Særleg stas er det med dei som veljar å vere støttemedlem. Ein skare med lojale sponsorar tingar plass i det årlege Hornmusikkheftet, det har vore særs viktig for at korpset er i vekst. Nesten alltid er der nokre kjende og kjære blant publikum, såkalla gjengangarar. Tusen takk alle saman, det er publikum vi spelar for!

- Styret i Florø Hornmusikk takker for alle gåver og støtte -

Pssst! Har du lyst å høre flott brassband musikk?

Klart det! Jeg bare "elsker" musikken og stemningen!

Ville du støttet oss om det ikke koster noe?

Jeg vil gjerne støtte dere uten at det koster meg noe !

Du kan styre 5 % av det du bruker på tipping vår vei!

Et smart opplegg!!! - Ikke særlig vanskelig heller....

Vi setter virkelig pris på all støtte!

FINN UT HVORDAN: https://hornmusikken.no/grasrot