Logg inn

Ord for sesongen

SESONGEN 2019 / 2020:

Florø Hornmusikk
Som medlem i Florø Hornmusikk får du ein spennande stad å utvikle speleglede. Korpset satsar på gode opplevingar med satsing på publikumsvennlig musikk og prosjekter som fremmer unge talent. Rekrutteringa er stabilt god og vi ser at korpset no har blitt ein attraktiv plass for dei som likar å spele i bassband. Sesongplanen inneheld aktivitetar av både musikalsk og sosial karakter.

Facebook.com egil.aardal 19.05.2019 10.39.16

Florø er ein by der det er mange som slår hand om kulturen og vi er stolte av å ha så mange og gode støttespelarar som kjem for å høyre oss spele. Både næringsliv og kulturskulen i Florø bidreg med viktig støtte.

Musikalsk leiar er Torgeir Halvorsen: "Det er alltid mulig å få ting til" - kjem det tidvis frå vår dirigent. "Alltid solskin og glede" er eit anna. Vi kjenner oss heldige at han også gjev oss slike verdiar med på ferda. Florø Hornmusikk vil halde fram sin satsing på speleglede.
 

Hilmar Eliasson tale 7-toget 2019

Vi har hele talen fra 7-toget

Det har lykkes oss å få tillatelse til å gjengi talen som Hilmar Eliasson holdt på torget etter 7-toget 17.mai 2019.

Hilmar har god kjennskap til historien rundt Florø Hornmusikk. Han kan mye om enkeltpersoner og de mange ildsjelene som har gjort det mulig å ha et levende korps etter 130 år. Han viser til livet som moren har levd, vi får et innblikk i livet fra krigsårene gjennom hennes opplevelser. Han understreker den livskunnskapen moren hadde og hvordan hennes syn på frihet og menneskeverd er verdt å tenke gjennom som aktuell i dag. Han hedrer minnet etter Gunnstein som var medlem i Florø Hornmusikk og som døde etter en tragisk bilulykke. Igjen står flere oppfordringer om å gripe gleden i livet, den frie sin rett til å velge sin vei, ungdommenes urokkelige tro på fremtiden. - Florø Hornmusikk takker for bidraget.

Les heile talen her TALE 7-TOGET 2019: HILMAR ELIASSON

Facebook.com egil.aardal19.05.201910.41.15

Dirigent Torgeir Halvorsen

fh Torgeir

Torgeir Halvorsen er født og oppvokst i Florø.

Han startet å spille kornett som 10-åring, men skjønte fort at det var tubaen som var hans instrument.

Det første møtet med Florø Hornmusikk fant sted høsten 1993, da oppkjøringen til Norgesmesterskapet i 1994 startet. Etter endt videregående og gjennomført militærtjeneste gikk turen videre til musikklinjen ved Manger Folkehøgskole. Deretter startet han studier i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Bergen. Under studiene på Manger startet Halvorsen i Krohnengen Brass Band, noe som ble et ti års langt medlemskap. Torgeir har flere seire i nasjonale og internasjonale konkurranser med Krohnengen. Han har spilt under flere ledende dirigenter fra inn- og utland og har derfor mye erfaring å levere videre til Hornmusikken. I dag spiller Torgeir i KOS - Krohnengen Old Stars, og er således fortsatt en del av korpsmiljøet både i Bergen og nasjonalt. Dette fører til at fersk og oppdatert kunnskap hele tiden kommer Florø Hornmusikk til gode.

Halvorsen setter kulturelt samarbeid på tvers av alder høyt, noe som har ført til at hornmusikken de siste sesongene har hatt flere felles medlemmer med Floraskulen Brassband og Eikefjord Skulemusikk. I tillegg til hornmusikken dirigerer Torgeir også Floraskulen Brassband, han er inspektør på kulturskolen og og jobber med bistandsprosjekter på videregående skole i Florø. Gjennom sistnevnte jobb er Halvorsen involvert i planlegging, drift og gjennomføring av Nkhotakota Music Festival i Malawi, Afrika.

Skyttarlaget var starten til Florø Hornmusikk

Florø Hornmusikk av 1889

Florø Hornmusikk vart stifta 18. mars i 1889 av medlemmer i Florø Skytterlag. Det har vore i meir eller mindre kontinuerlig drift siden den gong, noko som gjer at brassbandet i kystbyen er eit av dei eldste i Norge.
Florø Hornmusikk er i dag under musikalsk leiing av dirigent Torgeir Halvorsen.

Her uttdrag frå Florø Skytterlag sine protokollar der Florø Hornmusikk vart starta.

"Aar 1889 den 19ende mars holdes i ynglingeforeningens Lokale i Florø, Generalforsamling i Florø og Omegns Skytterlag. Alle medlemmer var tilstede... "Bestyrelsen bemyndiges at optage et lån i Kinn Sparebank stort kr. 400,-, til anskaffelse af de nødvendige Instrumenter til en Hornsekstet, samt indgå til Samlaget med andragende om bidrag ril Afdrag og Renter af det omhandlende laan. Forsaavidt der af samlaget bevilges mindst kr. 200,-, i overomhandlede Øiemed indgaar undertegnede dr. Lorentsen, Lensmand Lind, Sergant N.Aasen, J.Helmers jr., A. Haave, J.M. Øen, N. Stephensen, Boghandler Paulsen, O.E. Olsen, J. Lammethun, A. Hermansen, Skredder Øserbø og P. Chr. Hovden, som selvskyldnerkautionister for det overh. Laan, der da selvfølgelig kun bliver at optage med kr. 200,-."

susafon tidlig 1910

Sponsor & Gåver

Vil du støtte Hornmusikken?

Ein viktig del av fokuset til korpset går på å skaffe midlar til drifta. Vi får tidvis pengegåver frå ulike hald. Så kjem overskot frå spelejobbar, musikk-kafe, konsertar og frivillig innsats. Betra økonomi den seinare tida har gjeve oss rom til å satse på nykjøp av instrumenter og lærarkrefter. Særleg stas er det med dei som veljar å vere støttemedlem. Ein skare med lojale sponsorar tingar plass i det årlege Hornmusikkheftet, det har vore særs viktig for at korpset er i vekst. Nesten alltid er der nokre kjende og kjære blant publikum, såkalla gjengangarar. Tusen takk alle saman, det er publikum vi spelar for!

- Styret i Florø Hornmusikk takker for alle gåver og støtte -

Vi vil sende ei takk til kulturskulen i kommunen for godt samarbeid viktig støtte med lærerkrefter og ressurser, vår viktigste støttespelar!

Samarbeidspartnere

I Florø Hornmusikk satsar vi på spilleglede. Alle kan sjekke med dirigent eller leiar om det er moglegheiter for opptak som spelande medlem. 
Flora Kulturskule er ein viktig samarbeidspartner og støttespiller. I tillegg har korpset eit langsiktig samarbeid med barne og ungdomskorps i regionen. Våre medlemmer og ikkje minst styret vårt, set pris på at korpset deltar i levande kultur. Vi likar å kunne strekke ut ei hjelpande hand når skapande krefter vil få noko gjort.

Ta kontroll over dine "grasrot-kroner"

Frå Norsk Tipping vart etablert har heile overskuddet gått til samfunnsnyttige tiltak. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheit til være med å velje kva noko av overskuddet skal gå til. Du kan no velgje kva for lag eller foreining som skal få inntil sju prosent av din spelarinnsats. Det vil seie at om du spelar Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottakar, t.d Florø Hornmusikk ;-)

Ikkje minst; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikkje verte redusert!

Di støtte har meiner mykje for oss - du gir i frå deg det same, ikkje ei krone meir - sei til kommisjonæren at du vil at di støtte skal gå til eit av landets eldste og mest tradisjonsrike korps, Florø Hornmusikk fra 1889. For deg er det gratis - for oss er det ei sårt naudsynt hjelp!

Ikkje la din sjølvrådepott gå rett i den store gryta, diriger dei 7 prosentane til ei verdig sak som passar for deg!