Logg inn

   grasrot

SESONGEN 2016 / 2017:

Florø Hornmusikk

Hobbyen vår har den siste tida gitt oss mange gode opplevingar med satsing på publikumsvennlig musikk og prosjekter som fremmer unge talent. Rekrutteringen ser ut til å gå av seg sjølv og vi ser at korpset er no har blitt ein attraktiv plass for dei som liker å spille i brassband. Vi bur i ein by der det er mange som slår hand om kulturen og vi kan nyte godt av at vi har mange gode støttespillere som kjem for å høyre oss spele. Både næringsliv og kulturskulen i Florø bidreg med viktig støtte.

Musikalsk leiar er Torgeir Halvorsen. Sesongplanen inneheld aktiviteter av både musikalsk og sosial karakter. "Det er alltid mulig å få ting til" - kjem det tidvis fra vår dirigent. "Alltid solskinn og glede" er eit anna. Vi kjenner oss heldige at han også gir oss slike verdier med på ferden. Florø Hornmusikk vil fortsette sin satsing på spilleglede.

SESONGEN 2016 / 2017:

Florø Hornmusikk

Hobbyen vår har den siste tida gitt oss mange gode opplevingar med satsing på publikumsvennlig musikk og prosjekter som fremmer unge talent. Rekrutteringen ser ut til å gå av seg sjølv og vi ser at korpset er no har blitt ein attraktiv plass for dei som liker å spille i brassband. Vi bur i ein by der det er mange som slår hand om kulturen og vi kan nyte godt av at vi har mange gode støttespillere som kjem for å høyre oss spele. Både næringsliv og kulturskulen i Florø bidreg med viktig støtte.

Musikalsk leiar er Torgeir Halvorsen. Sesongplanen inneheld aktiviteter av både musikalsk og sosial karakter. "Det er alltid mulig å få ting til" - kjem det tidvis fra vår dirigent. "Alltid solskinn og glede" er eit anna. Vi kjenner oss heldige at han også gir oss slike verdier med på ferden. Florø Hornmusikk vil fortsette sin satsing på spilleglede.