Skyttarlaget var starten til Florø Hornmusikk

Foto: Fredrik Faye - Musikkløytnanten

Skyttarlaget var starten til Florø Hornmusikk
 
Florø Hornmusikk av 1889

Florø Hornmusikk vart stifta 18. mars i 1889 av medlemmer i Florø Skytterlag. Det har vore i meir eller mindre kontinuerlig drift siden den gong, noko som gjer at brassbandet i kystbyen er eit av dei eldste i Norge.

Her uttdrag frå Florø Skytterlag sine protokollar der Florø Hornmusikk vart starta. "Aar 1889 den 19ende mars holdes i ynglingeforeningens Lokale i Florø, Generalforsamling i Florø og Omegns Skytterlag. Alle medlemmer var tilstede... "Bestyrelsen bemyndiges at optage et lån i Kinn Sparebank stort kr. 400,-, til anskaffelse af de nødvendige Instrumenter til en Hornsekstet, samt indgå til Samlaget med andragende om bidrag ril Afdrag og Renter af det omhandlende laan. Forsaavidt der af samlaget bevilges mindst kr. 200,-, i overomhandlede Øiemed indgaar undertegnede dr. Lorentsen, Lensmand Lind, Sergant N.Aasen, J.Helmers jr., A. Haave, J.M. Øen, N. Stephensen, Boghandler Paulsen, O.E. Olsen, J. Lammethun, A. Hermansen, Skredder Øserbø og P. Chr. Hovden, som selvskyldnerkautionister for det overh. Laan, der da selvfølgelig kun bliver at optage med kr. 200,-."